Kuzey’in Cenneti Sinop’ta Eğlenceli Bilim, Sanat, Spor Okulu

2-14 Temmuz 2012 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüş projemize 5.sınıfı bitirmiş 50 ortaokul öğrencisi katılım göstermiştir. Program 25’şerli iki grup şeklinde ardışık haftalarda devam etmiştir. Proje kapsamında çeşitli bilimsel etkinlikler, deneyler, sanat ve spor faaliyetleri yer almıştır.

Sinop Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir

20 Nisan-25 Mayıs 2013 tarihlerinde 5 hafta boyunca devam eden projemiz,  üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından kabul edilmiştir.  Projeye, ilimizde farklı ortaokullarda öğrenim gören 50 öğrenci katılım göstermiştir.

Sinop Üniversitesi’nde Eğlenceli Bilim Sanat ve Spor Okulu

26 Ağustos-6 Eylül 2013 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüş projemize 5.sınıfı bitirmiş 50 ortaokul öğrencisi katılım göstermiştir. Proje 25’şer öğrenciden oluşan 2 ayrı grupla 5 gün boyunca çeşitli bilim, sanat ve spor etkinlikleri ile tamamlanmıştır.

Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir II

2-23 Mayıs 2015 tarihlerinde 5 hafta süren projemiz,  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklemeye layık görülmüştür. Projemize ilimizde farklı ortaokullarda öğrenim gören 30 6.sınıf öğrencisi katılım göstermiştir.

FeTeMM Eğitim Yaklaşımı

21-29 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyet TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. Projemiz, ülkemizin çeşitli illerinde MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 24 fen bilimleri öğretmeninin katılımı ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinde konu ile ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi bir eğitim yaklaşımı olan FeTeMM’in katılımcılar aracılığı ile farklı illerdeki öğrencilere ulaştırılması projenin nihai hedefi olarak belirtilmiştir. Proje süresince öğretmenler fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin entegrasyonuna yönelik çeşitli etkinliklerde aktif rol almışlardır.

Ortaokul Öğrencileri için STEM Eğitimi

19-26 Haziran 2018 tarihlerinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklemeye değer görülen projemiz ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelik kariyer farkındalığını geliştirmek ve yaratıcı düşünme becerilerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Projede Sinop ilinde bulunan farklı ortaokullarda öğrenim gören ortaokul 6, 7 ve 8 sınıf öğrencilerine fen, teknoloji, mühendislik,  matematik, tasarım ve kodlamaya yönelik deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Proje süresince Görme Engelliler için Trafik Işıkları Tasarımı, Sokak Hayvanları için Su Kabı Tasarımı, Kuşların Göç Yolları için Yuva Tasarımı, Nakliye Firmaları için Vinç Tasarımı, Karadeliklerin Gizemi, Görme Engelliler için QR kodlu etiketler gibi STEM etkinliklerinin yanı sıra genel becerilerini geliştirecek Drama-Tanışma, Yaratıcı Düşünme Atölyesi, Survivor-STEM Oyunu ve Müzik Zamanı gibi etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmeye değer görülen “Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum” isimli proje 7-14 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Projeye Sinop İli ve İlçelerinde MEB’ bağlı ortaokullarda öğrenim gören, ortaokul 6. ve 7.sınıfı bitirmiş 50 öğrenci katılım göstermiştir. Proje süresince öğrencilerin işbirlikli çalışma, hesaplamalı düşünme, karar verme, problem çözme, tasarım geliştirme, yenilikçi düşünme, merak duygularını açığa çıkartmak üzere çeşitli etkinliklere katılarak hayatı boyunca unutamayacağı deneyim sağlamak, fen, matematik, teknoloji, mühendislik gibi disiplinlere yönelik farkındalıklarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Projemize Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, Sinop Üniversitesi’nden ve Sinop Bilim Sanat Merkezi’nden araştırmacı ve eğitmenler katılım göstermişlerdir.