4004-TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum” isimli projeye başvuran ortaokul 6. ve 7.sınıfı bitirmiş öğrencilerden kura ile seçilen 50 asil ve 10 yedek öğrenci listesi ekte sunulmuştur.

**Proje ile iglili ayrıntılı bilgiye http://gelecegehazirlaniyorum.sinop.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.